Bases del torneig XXIV OBERT INTERNACIONAL SANT MARTÍ 2024

El torneig és obert a tots els jugadors que tinguin llicència de la FIDE. S’aplicarà el sistema suís holandès a nou (9) rondes, fent servir el programa informàtic Swiss Manager, formant dos grups: A i B. El torneig pertany al XX Circuït Català d’Oberts Internacionals d’escacs 2024 de la FCdE. La normativa sencera del Circuït es pot trobar al web http://escacscircuit.cat

Es realitzaran dos grups:

  • Grup A: vàlid per elo FIDE, FEDA , FCdE i per normes internacionals amb un elo mínim de 1950 elo FIDE (llistes de l’1 de juliol de 2024). L’organizació es reserva el dret de poder otorgar targetes d’invitació a jugadors amb menys elo. Els jugadors que estiguin registrats en la FIDE com espanyols deuran tindre llicència FEDA activa.
  • Grup B: vàlid per elo FIDE, FEDA i FCdE. Obert a tots els jugadors amb un elo FIDE màxim de 1949 (llistes de l’1 de juliol de 2024 de la FIDE). Els jugadors que estiguin registrats en la FIDE com espanyols deuran tindre llicència FEDA activa.

Es jugaran 9 rondes durant nou dies consecutius, del 13 (dissabte) al 21 (diumenge) de juliol de 2024, ambdós inclosos. El local de joc serà el Centre Cívic Sant Martí: c/ Selva de Mar 215 (C.P. 08020) de Barcelona, adaptat per persones amb mobilitat reduïda igual que els serveis. Les sales de joc tindrà climatització i/o aire condicionat.

Les sessions de joc començaran a les 16:30 h. pels dos grups. A excepció de l‘última ronda que es jugarà el diumenge 21 de juliol pel matí a partir de les 09:30 hores. El control de temps serà pels dos grups de 90 minuts a finish més 30 segons d’increment per jugada feta.

Els drets d’inscripció serán:

GRUP A
QUOTA D’INSCRIPCIÓ general55 €
JUGADORS menors 18 i majors 6550 €
JUGADORS CLUBS DISTRICTE SANT MARTÍ50 €
JUGADORS C.E. SANT MARTÍ50 €
AMB DISCAPACITAT RECONEGUDA A LA FCdE50 €
JUGADORS FAMILIARS DE PRIMER GRAU50 €
GRUP B
QUOTA D’INSCRIPCIÓ general50 €
JUGADORS menors 18 i majors 6545 €
JUGADORS CLUBS DISTRICTE SANT MARTÍ45 €
JUGADORS C.E. SANT MARTÍ45 €
AMB DISCAPACITAT RECONEGUDA A LA FCdE45 €
JUGADORS FAMILIARS DE PRIMER GRAU45 €

Hi haurà un descompte de 5 € si es fa l’ingrés de la inscripció al compte de BBVA (IBAN: ES50 0182 6315 0002 0023 6853) abans del dimarts 9 de juliol (inclòs) Indicant obligatòriament nom i cognoms. Resten exclosos del pagament de la inscripció els jugadors invitats per l’organització.

Les inscripcions es poden fer fins el divendres 12/07/2024 a les 22:00 hores, moment que es tancarà la inscripció com a màxim, als telèfons següents:

669 13 12 16Evarist PérezDe 18:00 a 22:00 horesTITULATS – ENGLISH
661 16 83 79Eduard ArillaDe 18:00 a 22:00 hores
676 20 48 33Pablo CastilloDe 10:00 a 22:00 hores

Així mateix, la inscripció es pot formalitzar omplint el formulari des d’aquest enllaç: https://www.cesantmarti.com/Internacional/ on també es publicaran els emparellaments i les classificacions. Si feu la inscripció via web, aquesta no es considerarà formalitzada fins que no rebeu un correu electrònic de confirmació. L’organització es reserva el dret d’admissió o d’anular una inscripció.

L’absència no justificada a qualsevol ronda implicarà la retirada immediata del torneig sense cap reemborsament. Els descansos sol·licitats pels jugadors es puntuaran amb 0 punts, podent-ne demanar un màxim de 2, sempre que avisin als àrbitres durant les sessions prèvies. Un tercer bye suposarà la retirada del torneig. Per establir la classificació final, els empats a punts es resoldran fent servir els següents desempats fent un sorteig dels dos primers desempats:

  • Buchholz total amb ajust FIDE d’un jugador virtual;
  • Buchholz mitjà amb ajust FIDE d’un jugador virtual.
  • En cas de persistir l’empat s’aplicarà per aquest ordre els següents: 3) el resultat particular, 4) la perfomance recursiva i 5) sorteig.

Es constituirà un Comitè de Competició format pel director del torneig i 4 jugadors seleccionats durant la 1ª ronda de joc. Les decisions arbitrals podran ser apel·lades per escrit a aquest Comitè abans que finalitzi la sessió diària de joc. Les seves decisions seran definitives i inapel·lables. Hi haurà fulles de reclamació de la FCdE a disposició dels jugadors.

És obligatòria l’assistència dels jugadors premiats a l’entrega de premis per recollir els premis corresponents (hauran de portar el DNI, NIE o passaport). Tots els premis es pagaran descomptant la retenció legal vigent. Els premis no es reparteixen ni s’acumulen entre els empatats a punts. No és pot acumular un premi de la classificació general i un tram. Si a un jugador n’hi corresponen dos incompatibles, la direcció del torneig li assignarà el de més valor econòmic i si fossin del mateix valor econòmic la direcció del torneig li assignarà el que cregui convenient. Per determinar els premis dels trams es farà servir l’elo FIDE, tant al grup A com al grup B.

Els temps per declarar perduda una partida per incompareixença serà d’una hora des de l’hora oficial d’inici de la ronda corresponent.

Es retransmetran per Internet les partides dels primers taulers.

El lliurament de premis es farà al Centre Cívic Sant Martí un cop acabada la darrera ronda, el diumenge 21/07/2024.

Les graelles són propietat de l’organització. Els participants, o els seus tutors legals en el cas dels menors d’edat, autoritzen a ser registrats i/o fotografiats amb finalitats informatives i/o de promoció del propi i futurs tornejos de l’organització. També autoritzen la publicació de les seves dades personals en els diferents mitjans que l’organització consideri oportú per a la necessària difusió i informació de ‘esdeveniment.

Està prohibit fumar a la sala de joc, inclòs cigarrets electrònics, anàlegs i/o succedanis; així com fer ús de telèfons mòbils o qualsevol aparell electrònic de comunicació, ja sigui passiva o activament, aplicant-se la normativa FIDE respecte a aquesta situació.

En cas d’haver de parar o anul·lar la competició per raons sanitàries, el torneig es donarà per finalitzat i serà vàlid per a l’avaluació d’elo en el moment de la finalització. La classificació vigent serà la classificació final del torneig en aquest cas. L’Organització retornarà la part proporcional dels drets d’inscripció en la mateixa proporció de la part no jugada del torneig i tots els premis també es veuran reduïts en la mateixa proporció.

El torneig quedarà suspès quan per motius de força major impedissin el seu desenvolupament o si no s’inscriuen el nombre mínim de 200 jugador ambdòs grups; en aquests casos, la responsabilitat de l’organització es limitarà a la devolució dels drets cobrats.

Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà aplicant la normativa de la FIDE, FEDA, FCE i la del Circuït Català d’Oberts Internacionals 2024. La participació al torneig suposa l’acceptació d’aquestes normes.

Aquestes bases podrán ser modificades abans del 01/07/2024.

DESCARREGAR LES BASES COMPLETES