Quotes de la temporada 2024

Quota GENERAL: 70 €
Quota REDUÏDA: Sots-18 anys, qui no ha fet els 18 anys el 1 de gener de 2005. Majors de 65 anys, que hagin fet els 65 anys abans de l’1 de gener de 2023. Jugadors en situació d’aturats laboralment (la Junta decidirà). Jugadores femenines. Jugadors a partir de 2.251 ELO català fins 2.300 ELO inclòs, el 1 de gener de 2024. 50 €
Quota ESPECIAL: socis que federan per primer cop al club 60 €
Quota FAMILIAR: Es considerarà quan dos o més membres d’una unitat familiar viuen junts, si algú d’ells hi es emancipat NO contarà com a unitat familiar. En tot cas solament pagarà la quota general el primer i la resta, quota reduïda, a excepció que per edat tots tinguin quota reduïda directament. 70 € 1er. Membre 
50 € La resta
Quota CURSOS SOTS-16: Sempre que es facin els tres trimestres (d’octubre 2023 a juny de 2024); amb aquesta quota entra la llicència federativa, els cursos dels tres trimestres i la inscripció gratuïta a 3 tornejos escolars: Escolar de Barcelona, Escolar per equips de Barcelona i Escolar Sant Martí. Es paga trimestralment al començament de cada trimestre. 135 € 45x45x45
Quota SOCI NO FEDERAT: No es tramita llicència federativa, però pot assistir a tots els cursos i participar en totes les activitats que es fan a excepció dels homologats. 50 €

Important

Les quotes es poden pagar fent un ingrés al compte del BBVA:

ES50 0182 6315 00 0200236853 (Cal especificar nom complert  al ingrés)

No es treura llicència al soci que no faci efectiu el pagament abans de finalitzar l’’any 2023. Si algú vol renovar en el 2024 serán 10 euros més respecte a la quota que li pertocaba, excepte els cursos dels nens sots-16, els socis no federats i els jugadors que fitxin el primer any que mantindran el preu de cada quota.

Hi son exents de pagar quota (amb les quotes anteriors al corrent):

  • Jugadors amb ELO a partir de 2.301 inclòs a la llista del 1 de gener de 2024.
  • Campió absolut del LX Social Sant Martí (si no es fa soci queda desert).
  • Primer classificat No Federat del LX Social Sant Martí (si no es fa soci queda desert).
  • Els dos jugadors que hagin pujat més ELO, de la llista d’elo català del 1 d’octubre 2022 fins la llista del 1 d’octubre de 2023, si aquest increment és igual o superior als 100 punts o el jugador que més hagi pujat si l’ increment és inferior als 100 punts i superior a 60 punts.

 Barcelona, 04-09-2023

La Junta